Ngành Quản trị kinh doanh

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

Ngành: Quản trị kinh doanh

TT

Nội dung

Hệ đào tạo chính quy

Tiến sỹ

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

I

Điều kiện tuyển sinh

 

 

Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo 2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh có điểm bình quân môn xét tuyển từ 6,0 trở lên.

Theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường xét tuyển theo 2 hình thức: xét kết quả Thi THPT Quốc gia cho thí sinh có điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời xét học bạ THPT cho thí sinh đã tốt nghiệp TPHT..

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

 

 

Công khai Biểu mẫu 22 trên Website Trường về điều kiện cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

Công khai Biểu mẫu 22 trên Website Trường về điều kiện cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)

III

Đội ngũ giảng viên

 

 

2TS – 40 Ths – 10 ĐH

2TS – 20 Ths – 20 ĐH

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 

 

 - Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường

 - Đoàn TNCS HCM, Tổ Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, GVCN phối hợp thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở Trường: Từ các hoạt động thi đua và hỗ trợ học tập, giáo dục rèn luyện, văn hóa, văn nghệ, TDTT ... , tạo mọi điều kiện phát huy năng lực của người học đến việc tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV tốt nghiệp ra trường.- Có cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu sinh hoạt của người học ở Trường

V

Yêu cầu về thái độ học tập của người học

 

 

 

Chăm chú nghe giảng; làm bài tập, thảo luận, hoạt động nhóm, thực hành, thực tập theo sự hướng dẫn của giảng viên; tham gia phát biểu, chủ động đưa ra các vấn đề cần giải quyết liên quan đến học phần.

VI

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

 

 

Kiến thức
- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn về tâm lý con người, quản trị nhân sự, quản lý chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh thương mại quốc tế.

- Vận dụng tốt các kiến thức cơ bản về ngành QTKD, gồm: Marketing căn bản, Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị nhân lực, Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng, Quản lý công nghệ trong quản lý và kinh doanh.

- Vận dụng các kiến thức chuyên sâu về ngành QTKD, gồm: Quản trị Marketing, Khởi sự kinh doanh, Quản trị bán hàng, Lập và phân tích dự án đầu tư để có thể định hướng nghiên cứu chuyên sâu về ngành đào tạo, khả năng thích ứng cao trong việc chuyển đổi ngành đào tạo sau này.

Kỹ năng:

- Khảo sát, nghiên cứu thị trường, phân tích môi trường kinh doanh;

- Hoạch định, tổ chức, quản lý, thực hiện và kiểm tra chiến lược và kế hoạch kinh doanh;

- Xây dựng, thẩm định và quản lý dự án đầu tư

- Thực hiện việc giao tiếp tốt đối với đối tác kinh doanh, với khách hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Ngoại ngữ:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

Kiến thức
- Nhận biết và vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, tự nhiên và nhân văn. Liên kết và áp dụng các kiến thức cơ sở về khoa học quản trị, các công cụ dành cho nhà quản trị làm nền tảng nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ.
- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn về tâm lý con người, quản trị nhân sự, quản lý chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, quản trị tài chính doanh nghiệp, quản trị kinh doanh thương mại quốc tế.
Kỹ năng
- Tuyển dụng nhân sự và tổ chức chương trình đào tạo nguồn nhân lực, tính lương và trả lương cho người lao động trong tổ chức.
- Điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh cấp cơ sở, đề xuất các biện pháp khắc phục cho các nhà quản trị cấp cao.
- Thực hiện việc giao tiếp tốt đối với đối tác kinh doanh, với khách hàng, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Ngoại ngữ:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 350 điểm TOEIC trở lên.

VII

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

 

 

 - Chuyên viên quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, có thể đảm nhận các công việc như: bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự, kế toán...

- Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh các công việc như: trợ lý phân tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh, trợ lý xây dựng và thực hiện kế hoạch nhân sự, tài chính....

- Có khả năng tự khởi nghiệp như thành lập doanh nghiệp với vai trò người chủ và người quản lý.

 

 - Nhân viên, cán bộ lãnh đạo cấp trung và cấp cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. Cụ thể, làm việc trong phòng marketing, nhân viên thị trường, phòng tổ chức - hành chính (phòng nhân sự), phòng kinh doanh, phòng chất lượng…
 

- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh