Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 2014-2015

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

 

TT

Nội dung

Tổng số

Chia theo trình độ đào tạo

Giáo sư

Phó Giáo sư

TSKH, Tiến sỹ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

 

1

2
(3+4+5

+6+7+8+9)

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng số

170

 

 

8

91

71

0

0

1

Khoa

167

 

 

8

89

70

0

0

 

Khoa Cơ sở - Cơ bản

42

 

 

 

20

22

 

 

 

Lý luận chính trị

17

 

 

1

12

4

 

 

 

Tài chính - ngân hàng

19

 

 

 

12

7

 

 

 

Quản trị kinh doanh

25

 

 

2

12

11

 

 

 

Kế toán – Phân tích

36

 

 

1

18

17

 

 

 

Nông Lâm Ngư

28

 

 

4

15

9

 

 

2

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

3

 

 

 

2

1

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh