Chuẩn đầu ra ngành Khoa học cây trồng

Ngành học đào tao; Khoa học cây trồng (Agronomic science)

Trình độ đào tao: Cao đẳng

Thời gian: 3 năm

Sau khi học xong chương trình sinh viên đạt được chuẩn đầu ra như sau:

1. Chuẩn về kiến thức

- Kiến thức chung: Nhận thức, đánh giá sự vật, hiện tượng một cách logic, biện chứng; thực hiện đúng đắn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm túc Pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các kiến thức cơ bản về pháp luật, toán học cao cấp... để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

- Kiến thức cơ sở ngành: Có kiến thức cơ sở ngành về Sinh lý thực vật, Khí tượng nông nghiệp, Vi sinh vật, Thổ nhưỡng, Di truyền, Chọn tạo giống cây trồng... tạo tiền đề khai thác, nghiên cứu tốt về các môn học chuyên môn.

- Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức chuyên sâu về cây ăn quả, cây rau, cây lương thực, cây công nghiệp, hoa cây cảnh, bảo quản chế biến một số loại nông sản chủ yếu, cách phòng trừ các loại sâu, bệnh, cỏ dại... trên cây trồng;  Có kiến thức về thuốc Bảo vệ thực vật để phòng trừ dịch hại, cách sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

- Kiến thức bổ trợ: Có kiến thức quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; và sử dụng được một số phần mềm để xử lý số liệu trong sản xuất Nông nghiệp.

 

2. Chuẩn về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Có năng lực thực hành vững vàng, thành thạo các kỹ năng chuyên môn thuộc các lĩnh vực về cây trồng, giống, bảo vệ thực vật, công tác khuyến nông...

- Thành thạo về kỹ năng chiết ghép cây ăn quả, uốn tạo hình các loại hoa cây cảnh.

- Xây dựng quy trình sản xuất các loại cây trồng chủ yếu trong Nông nghiệp có hiệu quả lâu dài và đảm bảo được môi trường sinh thái bền vững.

- Có khả năng tổ chức sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao ( như VACR, các trang trại vừa và nhỏ).

- Tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất Nông nghiệp và có khả năng truyền đạt, chuyển giao những tiến bộ khoa học mới cho người dân đạt hiệu quả cao nhất.

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên cao đẳng hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 350 điểm TOEIC trở lên.

- Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong bộ Tin học văn phòng MS-Excel, MS-Word, MS-PowerPoint … và các dịch vụ chính của Internet để xử lý và truyền thông tin. Kỹ năng tư duy và tổ chức công việc sử dụng công cụ phần mềm tin học (Mind Manager). Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B

- Giao tiếp và làm việc được theo nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực chuyên môn.

 3. Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước; có thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, yêu nghề.

- Có thái độ hợp tác, sáng tạo trong công việc, biết phát huy trí tuệ tập thể.

- Có tính trung thực, khách quan và đoàn kết với mọi người.

- Có phương pháp làm việc khoa học; biết phân tích và giải quyết vấn đề một cách hệ thống, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy sáng tạo.

 4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Cao đẳng Khoa học cây trồng, sinh viên có khả năng công tác trong doanh nghiệp Nông nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, hoặc tại cơ quan quản lý Nhà n­ước về Nông nghiệp, các đơn vị, cơ sở sản xuất, HTX Nông nghiệp, trung tâm Khuyến nông, các Sở ban ngành Nông nghiệp tỉnh và huyện, xã; tham gia các dự án về Nông nghiệp trong và ngoài nước.

 5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu liên thông ở trình độ đại học ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông...

- Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh