Chuẩn đầu ra Đại học ngành Kế toán

CHUẨN ĐẦU RA

                   Ngành đào tạo:             Kế toán       

                   Trình độ đào tạo:          Đại học

       Thời gian đào tạo:          4 năm

 

1. Về kiến thức.

- Hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Hiểu biết về pháp luật kế toán, pháp luật thuế, pháp luật kinh tế và các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán trong các loại hình đơn vị kế toán như doanh nghiệp, đơn vị dự toán, tổ chức tài chính trung gian, công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán, … .

- Trình bày và vận dụng được các kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính, phân tích hoạt động SXKD để giải quyết, thực hiện các công việc thuộc về chuyên môn kế toán, kiểm toán.

2. Về kỹ năng.

2.1. Kỹ năng cứng

- Tổ chức được công tác kế toán trong các loại hình đơn vị kế toán.

- Lập, thu thập, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp; Lập các báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo thuế trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

- Biết thiết kế hệ thống thông tin kế toán, phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp  và đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Biết xây dựng các chính sách, chế độ kế toán, kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp  và đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Có khả năng tư vấn cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

- Kỹ năng tin học: Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B, có kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Ofice, sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet. Đồng thời có thể sử dụng phần mềm chuyên dùng cho ngành đào tạo theo quy định của trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể

- Trình bày một cách tự tin, rõ ràng và thuyết phục các chủ đề về lĩnh vực chuyên môn kế toán.

3. Về thái độ:

- Có đạo đức, trung thực để hành nghề kế toán và kiểm toán; có trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng;

- Có tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo, sẵn sàng làm việc trong môi trường có áp lực công việc cao;

- Có ý thức và  năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; có ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước;

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, luôn tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp

4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm cán bộ kế toán, tài chính trong các loại hình doanh nghiệp và đơn vị hành chính, sự nghiệp.

- Làm kiểm toán nội bộ trong các đơn vị kế toán và trợ lý kiểm toán ở các công ty kiểm toán độc lập.

- Tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

- Làm cán bộ nghiên cứu, giảng viên tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc đào tạo cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ).

- Có khả năng hòa nhập và thích ứng với mọi môi trường công tác.

- Có khả năng tự cập nhật các kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên môn.

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh