Chuẩn đầu ra Đại học ngành Khoa học cây trồng

CHUẨN ĐẦU RA

Ngành đào tạo:                     Khoa học cây trồng

Trình độ đào tạo:                 Đại học

Thời gian đào tạo:               4 năm

Sau khi học xong chương trình sinh viên đạt được chuẩn đầu ra như sau:

1. Về kiến thức

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng quản lý sản xuất cây trồng có hiệu quả bền vững, biết ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật Nông nghiệp hiện đại trong trồng trọt. Cụ thể:

- Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý -sinh hóa sinh thực vật , thổ nhưỡng, phân bón, canh tác

- Có kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật canh tác cây lúa, rau, màu, cây công nghiệp, cây ăn quả, các kiến thức về hệ thống canh tác, chọn giống cây trồng và bảo vệ thực vật, hiểu biết về công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch.

 - Có  kiến thức về các phương pháp phòng trừ các loài dịch hại cây trồng và nông sản sau thu hoạch.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực có liên quan đến Khoa học cây trồng

- Có khả năng nghiệp vụ giải quyết các vấn đề sản xuất trong ngành khoa học cây trồng (Kỹ thuật canh tác, giống, sâu bệnh hại …)

- Có kiến thức thực tế về sản xuất nông nghiệp thông qua thực tập cơ sở và thực tập giáo trình.

2. Về kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

- Có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý, xây dựng qui trình sản xuất các loại  cây trồng ở từng vùng sinh thái, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

- Có kỹ năng truyền thông, diễn đạt và truyền tải các nội dung chuyên môn trong lĩnh vực khoa học cây trồng

- Có kỹ năng quản lý, sử dụng các tài nguyên nông nghiệp một cách hài hoà trong hệ thống nông nghiệp bền vững tại từng vùng sinh thái để tăng sản lượng và lợi tức của cơ sở sản xuất đồng thời bảo vệ tốt môi trường.

- Thành thạo về việc bố trí thí nghiệm cho từng loại cây, tổ chức các hoạt động ngoại khóa thực hành thực tập thu thập số liệu, thành thạo việc xử lý, tính toán nội nghiệp, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học viết được các báo cáo thuyết minh theo các chuyên đề chuyên môn.

- Có kỹ năng sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dùng trong lĩnh vực chuyên môn

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

- Kỹ năng tin học: Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B, có kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Ofice, sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet. Đồng thời có thể sử dụng phần mềm chuyên dùng cho ngành đào tạo theo quy định của trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

- Kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề độc lập.

 

3. Thái độ

- Có thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn làm việc trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp .

- Có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, có nếp sống lành mạnh.

- Có tính trung thực, khách quan và đoàn kết với mọi người.

- Có phương pháp làm việc khoa học; biết phân tích và giải quyết vấn đề một cách hệ thống, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy sáng tạo.

-  Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt, có quan hệ xã hội tốt và đúng mức, có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong chuyên nghiệp

4. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Vị trí công tác: Là cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực trồng trọt.

- Nơi làm việc: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các Viện nghiên cứu Nông nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về Nông nghiệp, các trung tâm khuyến nông - khuyến lâm, trung tâm giống cây trồng, các công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp trong và ngoài nước, các dự án phát triển nông nghiệp nông thôn, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến nông nghiệp, các cơ sở giáo dục đào tạo: Hiệp hội, Trung tâm dạy nghề, Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ

Có thể tiếp tục học Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngàng liên quan như: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Công nghệ sinh học, Di truyền giống cây trồng, Nông hóa thổ nhưỡng.

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh