Chuẩn đầu ra Đại học ngành Quản trị kinh doanh

CHUẨN ĐẦU RA

 

Ngành đào tạo:                     Quản trị kinh doanh

Trình độ đào tạo:                 Đại học

Thời gian đào tạo:               4 năm

 

Sau khi học xong chương trình sinh viên đạt được chuẩn đầu ra như sau:

1. Kiến thức

- Đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị kinh doanh, nắm vững những nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học.

- Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực luật pháp, lịch sử, văn hóa xã hội, và có năng lực vận dụng kiến thức vào công tác chuyên môn.

- Hiểu rõ những nguyên lí căn bản về quản trị doanh nghiệp và các chức năng quản trị cơ bản trong doanh nghiệp; hiểu rõ đặc điểm, phương thức hoạt động, quản lí của các loại hình doanh nghiệp và đặc điểm của các ngành sản xuất kinh doanh;

- Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Vận dụng các văn bản pháp luật liên quan đến quản trị doanh nghiệp thuộc các ngành nghề kinh doanh khác nhau;

2. Kỹ năng

2.1. Kỹ năng cứng

 

-  Lập và triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển các vấn đề quản trị doanh nghiệp;

- Hoạch định và xây dựng chiến lược, chính sách kinh doanh;

- Có khả năng nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp;

- Tổ chức, quản lí và điều hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp;

2.2. Kỹ năng mềm

- Kỹ năng ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

- Kỹ năng tin học: Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B, có kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Office, sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet. Đồng thời có thể sử dụng phần mềm chuyên dùng cho ngành đào tạo theo quy định của trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

- Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đàm phán;

3. Thái độ

- Có tinh thần đoàn kết, trung thực, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp, đối tác;

- Có ý thức cải tiến, sáng tạo và linh hoạt trong công việc;

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-  Đảm nhận những công việc quản trị như: quản trị sản xuất, quản trị chiến lược, quản trị dự án kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị bán hàng, quản trị cung ứng hàng hóa và dịch vụ thương mại trong các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan quản lí Nhà nước, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội;

- Nghiên cứu, giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có thể học sau đại học về chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan khác.

- Liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học.

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh