Chuẩn đầu ra Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng

CHUẨN ĐẦU RA

 

Ngành đào tạo:                     Tài chính – Ngân hàng

Trình độ đào tạo:                 Đại học

Thời gian đào tạo:               3-4 năm

 

Sau khi học xong chương trình sinh viên đạt được chuẩn đầu ra như sau:

1. Về kiến thức

1.1. Kiến thức chung

- Đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục -  Đào tạo đối với ngành Tài chính - Ngân hàng, hiểu rõ những nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ Đại học (theo QĐ 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 18/10/2016 về Khung trình độ quốc gia Việt Nam).

- Có kiến thức hiểu biết chung về các lĩnh vực luật pháp, lịch sử, văn hóa xã hội.

- Hiểu rõ những lý luận căn bản về lĩnh vực Tài chính - Tiền tệ và các chức năng cơ bản của Tài chính - Tiền tệ; hiểu rõ hệ thống tài chính và sự vận hành của hệ thống tài chính ở Việt Nam và trên thế giới.

- Vận dụng các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động Tài chính - Tiền tệ thuộc các ngành, lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế - xã hội.

- Có kiến thức về ngoại ngữ: Sinh viên đại học hệ chính quy sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 400 điểm TOEIC trở lên.

- Có kiến thức về tin học: Đạt trình độ tin học văn phòng tương đương B, có thể giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Office, sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet. Đồng thời có thể sử dụng phần mềm chuyên dùng cho ngành đào tạo theo quy định của trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

- Hiểu các nội dung cơ bản về công tác Quốc phòng - An ninh của Việt Nam trong điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước.

          - Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

          - Có kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, phân tích tài chính, thuế, bảo hiểm, ... trong các doanh nghiệp.

          - Có kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng, kế toán ngân hàng, chứng khoán, thẩm định tài chính, thanh toán quốc tế, marketing ngân hàng, các dịch vụ hiện đại của ngân hàng hay quản lý rủi ro tài chính ở trong các tổ chức Tài chính - Tín dụng.

- Hiểu, phân tích, đánh giá, luận giải các vấn đề liên quan đến Tài chính – Ngân hàng; ứng dụng kiến thức ngành Tài chính - Ngân hàng để hình thành các ý tưởng, xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá các phương án, dự án kinh doanh trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.  

           - Áp dụng được các nguyên lý cơ bản và nâng cao về Tài chính - Ngân hàng để xử lý các bài tập mô phỏng tình huống về lập báo cáo tài chính, định giá tài sản, phân tích thị trường, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro tài chính, xây dựng mô hình tài chính, ...

- Ứng dụng kiến thức thực tế và thực tập trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng để hội nhập nhanh với môi trường công việc trong tương lai. 

- Có năng lực kiểm chứng các kiến thức được học thông qua các chương trình thực tập, thực tiễn tại doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính và tổ chức xã hội khác để từ đó tự định hướng được mục tiêu và lộ trình phát triển nghề nghiệp của bản thân.

2. Về kĩ năng

2.1 Kĩ năng cứng

Kỹ năng nghề nghiệp.

           Người học có khả năng vận dụng kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng được đào tạo vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan, tổ chức mà người học làm việc. Người học có thời gian thực tập, thực hành nghề theo đúng chuẩn của Chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT.

- Kỹ năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề.

          Có khả năng lập luận, phân tích chuyên sâu các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, bao gồm phân tích, đánh giá các xu hướng hoạt động của nền kinh tế, của doanh nghiệp, các ngân hàng, các tổ chức tài chính trung gian; thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, ... ; phân tích, đánh giá những vấn đề thường thấy trong kinh doanh ngân hàng như nợ xấu, thẩm định khách hàng; tạo nguồn vốn đầu tư cho khu vực doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp v.v... và đưa ra những hướng giải quyết cụ thể trong các tình huống của thực tiễn.

- Kỹ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức.

Có kỹ năng nghiên cứu, phát hiện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng như: nghiên cứu tiềm lực tài chính và khả năng quản lý tài chính của doanh nghiệp; nghiên cứu, phân tích và dự báo sự vận động và phát triển của thị trường tài chính để hoạch định chiến lược kinh doanh; dự báo các rủi ro về tài chính và có kế hoạch, chiến lược về quản trị rủi ro tài chính; có kỹ năng tổng hợp và phát triển kiến thức về tái cấu trúc, mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A), định giá doanh nghiệp; có khả năng nghiên cứu các hình thức M&A; các dịch vụ ngân hàng hiện đại;  …

- Kỹ năng tư duy theo hệ thống

          Có khả năng lập luận, tư duy một cách sáng tạo theo hệ thống trên cơ sở kiến thức được đào tạo, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề cụ thể trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

- Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn

          Có năng lực vận dụng kiến thức một cách sáng tạo vào thực tiễn, từ đó hình thành năng lực phát triển nghề nghiệp của mình; khả năng tích lũy kinh nghiệm thông qua những lần đi thực tế, thực tập, để có thể đảm đương những công việc ở những vị trí khác nhau trong tổ chức.

  1. Kĩ năng mềm

- Các kĩ năng cá nhân: Có khả năng làm việc độc lập; tự học hỏi và tìm tòi, có kỹ năng quản lý thời gian, quản lý công việc của bản thân, có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp.

- Làm việc theo nhóm: Có khả năng hình thành, vận hành, phát triển, lãnh đạo nhóm làm việc hiệu quả và khả năng làm việc trong các nhóm làm việc khác nhau.

- Kĩ năng đàm phán, giao tiếp: Có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt, bao gồm có kỹ năng thuyết trình và chuyển giao kiến thức dưới dạng nói và văn bản; kỹ năng giao dịch qua điện thoại, e-mail; …

          - Kỹ năng soạn thảo văn bản, soạn thảo các hợp đồng kinh tế.

          - Các kĩ năng mềm khác: Có thể sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) và sử dụng được phần mềm thống kê như SPSS, STATA v.v...; có thể sử dụng thành thạo Internet và các thiết bị văn phòng. Có kỹ năng về ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra.

3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ Tài chính - Ngân hàng; có các sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau, tự học tập và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp; có khả năng đưa ra các kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng..

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh