Công khai cơ sở vật chất 2013-2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN    

  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

Biểu mẫu 22

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

năm học 2013-2014

 

STT

Nội dung

 

Đơn vị

tính

Số lượng

I

Diện tích đất đai

ha

5,765

II

Diện tích sàn xây dựng

 

24.626

1

Giảng đ­ường

 

 

 

Số phòng

phòng

82

 

Tổng diện tích

m2

8125

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

5

 

Tổng diện tích

m2

297

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

2

 

Tổng diện tích

m2

120

4

Thư­ viện

m2

324

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng  

phòng

2

 

Tổng diện tích

m2

118,8

6

Xư­ởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng  

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

64

 

Tổng diện tích

m2

576

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

100

9

Diện tích khác:

 

 

 

Diện tích hội trường

m2

408

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

540

 

Diện tích bể bơi

m2

 

 

Diện tích sân vận động

m2

5400

 

 

 


Bài viết khác