Công khai cơ sở vật chất 2014-2015

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

(Theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014  
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

 

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

I

Diện tích đất đai

ha

15,765

II

Diện tích sàn xây dựng

 

21.484

1

Giảng đường

 

 

 

Số phòng

phòng

82

 

Tổng diện tích

m2

12587

2

Phòng học máy tính

 

 

 

Số phòng

phòng

10

 

Tổng diện tích

m2

980

3

Phòng học ngoại ngữ

 

 

 

Số phòng

phòng

2

 

Tổng diện tích

m2

120

4

Thư­ viện

m2

324

5

Phòng thí nghiệm

 

 

 

Số phòng 

phòng

8

 

Tổng diện tích

m2

448,6

6

Xưởng thực tập, thực hành

 

 

 

Số phòng 

phòng

 

 

Tổng diện tích

m2

 

7

Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý

 

 

 

Số phòng

phòng

64

 

Tổng diện tích

m2

576

8

Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo

m2

100

9

Diện tích khác:

 

 

 

Diện tích hội trường

m2

408

 

Diện tích nhà văn hóa      

m2

 

 

Diện tích nhà thi đấu đa năng 

m2

540

 

Diện tích bể bơi

m2

 

 

Diện tích sân vận động

m2

5400

 


Bài viết khác