Công khai cơ sở vật chất 2015-2016

THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016

TT Nội dung Đơn vị tính Tổng số
I Diện tích đất đai  ha 15.765
II Diện tích sàn xây dựng  m2 21,584
1 Giảng đường    
  Số phòng phòng 82
  Tổng diện tích m2 12587
2 Phòng học máy tính    
  Số phòng  phòng 10
  Tổng diện tích m2 980
3 Phòng học ngoại ngữ    
  Số phòng  phòng 2
  Tổng diện tích m2 120
4 Thư­ viện m2 324
5 Phòng thí nghiệm    
  Số phòng   phòng 8
  Tổng diện tích m2 448.6
6 Xưởng thực tập, thực hành     
  Số phòng   phòng  
  Tổng diện tích m2  
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý    
  Số phòng phòng  64
  Tổng diện tích m2 576
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 200
9 Diện tích khác:    
  Diện tích hội trường m2 408
  Diện tích nhà văn hóa        m2  
  Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2 540
  Diện tích bể bơi  m2  
  Diện tích sân vận động  m2 5400

Bài viết khác