KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 VỪA LÀM VỪA HỌC

(Dự kiến, sẽ được thực hiện sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận)

----------------------------------

Ngành: Kế toán          Khoá: 01

Địa điểm học: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An                

Địa chỉ: 51 Lý Tự Trọng, TPVinh, Nghệ An

Phòng học: D201

Phương thức học: Cả ngày T7 & CN (hoặc các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7)

Điện thoại: 02383831768

TT

Kỳ học

Các học phần

Bắt đầu

Kết thúc

Lịch thi

1

Kỳ thứ nhất

Các học phần cơ sở

4/5/2020

20/9/2020

10/10-25/10

2

Kỳ thứ hai

Các học phàn cơ bản

1/12/2020

15/6/2021

30/6-10/7/2021

3

Kỳ thứ ba

Các học học phần chuyên môn

12/8/2021

31/12/2021

15/1-30/1/2022

4

Kỳ thứ tư

Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp

1/2/2022

30/4/2022

 

 

Ghi chú:

- Nhà trường sẽ thông báo cụ thể từng học phần đến sinh viên sau khi có quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập từ văn bằng thứ nhất sang văn bằng thứ 2.

- Dự kiến tốt nghiệp tháng 6 năm 2022


Bài viết khác