Lịch học tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2019 - 2020

Lịch học tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa dành cho sinh viên Khóa 6, Thời gian từ ngày 21/8/ đến ngày 28/8/2019 . Địa điểm: Hội trường Lớn, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN –SINH VIÊN ĐẦU KHÓA

(Dành cho sinh viên Khóa 6)

1.     Thời gian. Từ ngày 21/8/ đến ngày 28/8/2019 

2.     Địa điểm: Hội trường Lớn, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

3.     Lịch học: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

 

21/8/2019

- Tổng quan về trường Đại học Kinh tế Nghệ An và phương pháp học đại học.

TS. Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng

22/8/2019

Hoạt động Đoàn, Hội và phong trào sinh viên.

Thầy Nguyễn Mạnh Hưng và các trợ giảng

 

23/8/2019

- Quy chế về đào tạo

- Hướng dẫn sinh viên xem lịch học, xem kết quả học tập, đăng ký tín chỉ trên trang web của Trường.

 

Thầy Nguyễn Văn Toàn và các trợ giảng

 

26/8/2019

 

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Luật An toàn giao thông, Luật An ninh mạng

- Vấn đề biển đảo và chủ quyền quốc gia 

 

Thầy Trương Quang Ngân và các trợ giảng

 

27/8/2019

- Văn hóa học đường

- Một số kỹ năng cơ bản 

- Sinh viên với vấn đề khởi nghiệp 

 

Thầy Dương Tiến Dũng và các trợ giảng

 

28/8/2019

- Quy chế về công tác sinh viên và chế độ chính sách đối với sinh viên.

- Tổ chức viết thu hoạch

- Lấy ý kiến phản hồi về Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa.

- Tổng kết đợt sinh hoạt.

 

Thầy Nguyễn Quốc Sơn và các trợ giảng

 

Yêu cầu: - Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ, giữ gìn kỷ luật chung

                - Mang theo giấy, bút và cuốn Cẩm nang sinh viên của Nhà trường.

                - Phương tiện có kết nối 3G, 4G (nếu có).

 


Bài viết khác