KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 12

KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 12

TT Nội dung  Thời gian Lớp  Người  phụ trách 
I. Hướng dẫn ôn thi :      
  Môn : Lý luận Mác Lênin  Sáng 2/5/2019 Kế toán + Chăn nuôi K12  Lý luận - Chính trị 
  Môn: Kế toán tài chính   Chiều 2/5/2019 Kế toán K12 Khoa Kế toán - Phân tích 
  Môn : Tài chính DN Sáng 3/5/2019 Kế toán K12 Khoa tài chính - NH
  Môn : Lý thuyết CS ngành  Chiều 2/5/2019 Chăn nuôi K12 Khoa Nông lâm Ngư
  Môn : Lý thuyết CN ngành  Sáng 3/5/2019 Chăn nuôi K12 Khoa Nông lâm Ngư
II. Từ ngày 4/05 đến 19/05/2019 Sinh viên tự ôn luyện 
III Giải đáp thi :      
  Môn : Lý luận Mác Lênin  Sáng 20/5/2019 Kế toán + Chăn nuôi K12  Lý luận - Chính trị 
  Môn: Kế toán tài chính   Chiều 20/5/2019 Kế toán K12 Khoa Kế toán - Phân tích 
  Môn : Tài chính DN Sáng 21/5/2019 Kế toán K12 Khoa tài chính - NH
  Môn : Lý thuyết CS ngành  Chiều 20/5/2019 Chăn nuôi K12 Khoa Nông lâm Ngư
  Môn : Lý thuyết CN ngành  Sáng 21/5/2019 Chăn nuôi K12 Khoa Nông lâm Ngư
IV Thi tốt nghiệp :      
  Môn : Lý luận Mác Lênin  S: 23/05/2019 Kế toán + Chăn nuôi K12 Hội 
  Môn: Kế toán tài chính   C: 23/05/2019 Kế toán K12  
  Môn : Tài chính DN S: 24/05/2019 Kế toán K12 Đồng 
  Môn : Lý thuyết CS ngành  C: 23/05/2019 Chăn nuôi K12  
  Môn : Lý thuyết CN ngành  S: 24/05/2019 Chăn nuôi K12 thi 
 * Lệ phí thi tốt nghiệp : 100.000đ/môn /Sv  (Mỗi Sv 3 môn) ; tiền bằng TN + vỏ bằng: 130.000 đ/Sv Phòng Tài chính - KT
 * Mỗi môn 2 đề      

Trưởng ban đề thi 

 
Lưu ý:   Sinh viên thi  buổi sáng có mặt lúc 6 giờ 45 phút, buổi chiều có mặt lúc 13 giờ 30 phút 
 
 
 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh