LỊCH THI CÁC MÔN HỌC MUỘN VÀ THI HỌC LẠI , THI CÓ LÝ DO

LỊCH THI CÁC MÔN HỌC MUỘN VÀ THI HỌC LẠI , THI CÓ LÝ DO

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV
1 Giải phẫu bệnh ĐHLT thú y K3 NĐ Ca 1 C Chủ nhật 22/10/2017 Học lại 1
2 Kinh tế phát triển ĐHLT Kế toán K2 Ca 1 C Thứ 2 4/12/2017 Học lại 1
3 Thống kê DN ĐHLT Kế toán K2 Ca 2 C Thứ 2 4/12/2017 Học lại 1
4 Nguyên lý kế toán ĐH Khóa 1, khóa 2 Ca 1 S Thứ 6 22/12/2017 Học lại 81
5 Quản trị chiến lược ĐHLT QTKD K3 Ca 1 S Thứ 3 26/12/2017 Thi L2 có lý do 1
6 Bệnh cây rừng ĐH TC LN khóa 1 Thi L2 có lý do 1
7 Quản trị doanh nghiệp ĐHLT QTKD K3 Ca 2 S Thứ 3 26/12/2017 Thi L2 có lý do 9
8 Kỹ thuật lâm sinh ĐH TC LN khóa 1 Thi L2 có lý do 1
9 Trồng rừng ĐH TC LN khóa 1 Ca 1 C Thứ 3 26/12/2017 Thi L2 có lý do 1
10 Dự án lâm nghiệp ĐHLT Khóa 3 LN Thi L1 có lý do 1
11 Chính sách LN ĐH TC LN khóa 1+ LT K3 Ca 2 C Thứ 3 26/12/2017 Thi L2, L1 có lý do 2
12 Khuyến lâm ĐH TC LN khóa 1 Ca 1 S Thứ 4 27/12/2017 Thi L2 có lý do 1
13 Đa dạng sinh học ĐH TC LN khóa 1 Ca 2 S Thứ 4 27/12/2017 Học lại 1
14 Nông Lâm kết hợp ĐH TC LN khóa 1 Ca 1 C Thứ 4 27/12/2017 Thi L2 có lý do 1
15 Kinh tế lâm nghiệp ĐH TC LN khóa 1 Ca 2 C Thứ 4 27/12/2017 Thi L2 có lý do 1
16 Kế toán TC 1 ĐH Kế toán khóa 1,2  Ca 1 S Thứ 6 29/12/2017 Học lại 13
17 Sinh thái rừng ĐH LT Lâm nghệp K3 Ca 1 S Thứ 7 6/01/2018 Học muộn 1

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ    ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

     *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh