LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 11 (LẦN 2 - GĐ2)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 11 (LẦN 2 - GĐ2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Kinh tế phát triển ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 tối Thứ 7 10/03/2018 4  
  Kế toán TC 2 ĐHLT K3 Kế toán 1  
  Trắc địa ảnh VT ĐHLT K3 QLĐĐ 9  
2 Kế toán TC 1 ĐHLT K3 Kế toán Ca 2 tối Thứ 7 10/03/2018 1  
  Văn hóa doanh nghiệp ĐHLT K3 Kế toán 1  
  Bản đồ học ĐHLT K3 QLĐĐ 2  
3 Thống kê doanh nghiệp ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 tối Chủ nhật 11/03/2018 1  
  Phân tích tài chính DN ĐHLT K3 Kế toán 1  
  Cây trồng đại cương ĐHLT K3 QLĐĐ 1  
4 Tài chính doanh nghiệp ĐHLT K3 Kế toán Ca 2 tối Chủ nhật 11/03/2018 1  
  Kế toán TC 3 ĐHLT K3 Kế toán 1  
  QH tổng thể PTKTXH ĐHLT K3 QLĐĐ 1  
  Lệ phí thi lại: 30.000đ / 1sv

Lưu ý:     * Sinh viên thi buổi tối ca 1 có mặt lúc 7 giờ  ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

 

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh