LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH LÂM NGHIỆP

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH LÂM NGHIỆP

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Lý thuyết XSTK toán ĐHLT Lâm nghiệp Ca 1 S Chủ nhật 23/9/2018 0.5  
2 Động vật rừng ĐHLT Lâm nghiệp Ca 2 S Chủ nhật 23/9/2018 0.5 Yêu cầu:
3 Thống kê lâm nghiệp ĐHLT Lâm nghiệp Ca 1 C Chủ nhật 23/9/2018 0.5 Giảng viên dạy các
4 Côn trùng lâm nghiệp ĐHLT Lâm nghiệp Ca 2 C Chủ nhật 23/9/2018 0.5 môn cung cấp đề
5 Điều tra rừng ĐHLT Lâm nghiệp Ca 1 S Thứ 7 3/11/2018 0.5 cương ôn tập khi đã
6 Quản lý lửa rừng ĐHLT Lâm nghiệp Ca 2 S Thứ 7 3/11/2018 0.5 kết thúc học phần
7 Bệnh cây lâm nghiệp ĐHLT Lâm nghiệp Ca 1 C Chủ nhật 4/11/2018 0.5  
8 Giống cây rừng ĐHLT Lâm nghiệp Ca 2 C Chủ nhật 4/11/2018 0.5  

Lưu ý:              * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

              *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh