LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5

 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Thống kê doanh nghiệp ĐH LT K5 Kế toán Ca  S Thứ 7 03/11/2018 2  
2 Tài chính doanh nghiệp ĐH LT K5 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 03/11/2018 2  
3 Kế toán TC 1 ĐH LT K5 Kế toán Ca 2 C Thứ 7 03/11/2018 2  
4 Văn hóa doanh nghiệp ĐH LT K5 Kế toán +QTKD Ca 1  S Chủ nhật 04/11/2018 2.5 Yêu cầu:
  Lý thuyết XS và TK toán ĐH LT K5  KHCT 0.5 Giảng viên dạy các
5 Kinh tế phát triển ĐH LT K5 Kế toán +QTKD Ca 2 S Chủ nhật 4/11/2018 2.5 môn cung cấp đề
  Công nghệ sinh học ĐC ĐH LT K5  KHCT 0.5 cương ôn tập khi đã
6 Anh văn chuyên ngành ĐH LT K5 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 04/11/2018 2 kết thúc học phần
  Quản trị kinh doanh ĐH LT K5  QTKD 0.5  
  Phương pháp thí nghiệm ĐH LT K5  KHCT 0.5  
7 Quản lý dịch hại tổng hợp ĐH LT K5  KHCT Ca 2 C Chủ nhật 04/11/2018 0.5  


    Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút       

     *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

                                        

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh