LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 (K6.04))

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 (K6.04)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Tài chính DN ĐHLT K6 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 06/06/2020 1 Yêu cầu:
2 Tiếng anh CN ĐHLT K6 Kế toán Ca 2 C Thứ 7 06/06/2020 1 Giảng viên dạy các
3 Văn hóa DN ĐHLT K6 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 07/06/2020 1 môn cung cấp đề
4 Kinh tế phát triển ĐHLT K6 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 07/06/2020 1 cương ôn tập khi đã
5 Kế toán TC 1 ĐHLT K6 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 07/06/2020 1 kết thúc học phần
6 Thống kê DN ĐHLT K6 Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 07/06/2020 1  

Lưu ý:             * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

               *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh