LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP KHÓA 6

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP KHÓA 6

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Lý thuyết XS và TK toán LT K6 Lâm nghiệp Ca 1 C Thứ 7 04/01/2020 1 Yêu cầu:
2 Thực vật rừng LT K6 Lâm nghiệp Ca 2 C Thứ 7 04/01/2020 1 Giảng viên dạy các
3 Kinh tế lâm nghiệp LT K6 Lâm nghiệp Ca 1 S Chủ nhật 05/01/2020 1 môn cung cấp đề
4 Điều tra rừng LT K6 Lâm nghiệp Ca 2 S Chủ nhật 05/01/2020 1 cương ôn tập khi đã
5 Con trùng LN LT K6 Lâm nghiệp Ca  1 C Chủ nhật 05/01/2020 1 kết thúc học phần
6 Động vật rừng LT K6 Lâm nghiệp Ca 2 C Chủ nhật 05/01/2020 1  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

     *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh