LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH THÚ Y K6 (K6.03)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NGÀNH THÚ Y K6 (K6.03)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Giải phẩu vật nuôi ĐH LT K6 Thú y Ca 1 S Thứ 7 28/12/2019 1  
2 Hóa hữu cơ ĐH LT K6 Thú y Ca 2 S Thứ 7 28/12/2019 1  
3 Lý thuyết XSTK toán ĐH LT K6 Thú y Ca 1 C Thứ 7 28/12/2019 1 Yêu cầu:
4 Hóa phân tích ĐH LT K6 Thú y Ca 2 C Thứ 7 28/12/2019 1 Giảng viên dạy các
5 Công nghệ sinh học ĐC ĐH LT K6 Thú y Ca 1 S Chủ nhật 29/12/2019 1 môn cung cấp đề
6 Động vật học ĐH LT K6 Thú y Ca 2 S Chủ nhật 29/12/2019 1 cương ôn tập khi đã
7 Mô học 1 ĐH LT K6 Thú y Ca 1 C Chủ nhật 29/12/2019 1 kết thúc học phần
8 Tiếng La tinh ĐH LT K6 Thú y Ca 2 C Chủ nhật 29/12/2019 1  
9 Mô học 2 ĐH LT K6 Thú y Ca 1 S Thứ 7 04/01/2020 1  
10 Sinh lý động vật ĐH LT K6 Thú y Ca 2 S Thứ 7 04/01/2020 1  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

      *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 
 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh