LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 (LẦN 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CĐ LÊN  ĐẠI HỌC KHÓA 4 (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Thực hành KTTC ĐHLT K4 Kế toán Ca 1 tối Thứ 7 10/03/2018 6  
  Quản trị doanh nghiệp ĐHLT K4 QTKD 1  
  Sinh lý động vật ĐHLT Thú y 1  
2 Kế toán TC 1 ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 tối Thứ 7 10/03/2018 2  
  Quản trị chiến lược ĐHLT K4 QTKD 1  
3 Văn hóa doanh nghiệp ĐHLT K4 Kế toán Ca 1 tối Chủ nhật 11/03/2018 1  
  Quản trị kinh doanh ĐHLT K4 QTKD 1  
4 Tiếng anh chuyên ngành ĐHLT K4 Kế toán + QTKD Ca 2 tối Chủ nhật 11/03/2018 3  
  Kế toán TC 3 ĐHLT K4 Kế toán 3  
5 Kế toán TC 2 ĐHLT K4 Kế toán Ca 1 tối Thứ 7 17/3/2018 2  
  Kinh tế phát triển ĐHLT K4 QTKD 2  
  Lệ phí thi lại: 30.000đ / 1 sv

Lưu ý:     * Sinh viên thi buổi tối ca 1 có mặt lúc 7 giờ  ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh