LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN, QTKD

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN, QTKD

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Quản trị doanh nghiệp ĐHLT K4 QTKD Ca 2 S Thứ 7 6/01/2018 1  
2 Quản trị chiến lược ĐHLT K4 QTKD Ca 2 C Thứ 7 6/01/2018 1  
3 Kỹ năng quản trị ĐHLT K4 QTKD Ca 2 S Chủ nhật 7/01/2018 1  
4 Quản trị kinh doanh ĐHLT K4 QTKD Ca 2 C Chủ nhật 7/01/2018 1 Yêu cầu:
5 Tiếng anh chuyên ngành ĐHLT K4 QTKD Ca 2 S Thứ 7 13/01/2018 1 Giảng viên dạy các
6 Kinh tế phát triển ĐHLT K4 QTKD Ca 2 C Thứ 7 13/01/2018 1 môn cung cấp đề
7 Tiếng anh chuyên ngành ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 S Thứ 7 20/01/2018 2 cương ôn tập khi đã
8 Kế toán TC 1 ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 C Thứ 7 20/01/2018 2 kết thúc học phần
9 Văn hóa doanh nghiệp ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 21/01/2018 2  
10 Kế toán TC 2 ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 21/01/2018 2  
11 Kế toán TC 3 ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 S Thứ 7 27/01/2018 2  
12 Kế toán quản trị ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 C Thứ 7 27/01/2018 2  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

    *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

 

 

 
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh