LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 4 NGÀNH THÚ Y

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 4 NGÀNH THÚ Y

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Lý thuyết xác suất TK toán ĐHLT Thú y Ca 2 S Thứ 7 6/01/2018 1  
2 Hóa hữu cơ ĐHLT Thú y Ca 1 C Thứ 7 6/01/2018 1  
3 Công nghệ sinh học ĐC ĐHLT Thú y Ca 2 C Thứ 7 6/01/2018 1  
4 Hóa phân tích ĐHLT Thú y Ca 2 S Chủ nhật 7/01/2018 1 Yêu cầu:
5 Động vật học ĐHLT Thú y Ca 1 C Chủ nhật 7/01/2018 1 Giảng viên dạy các
6 Mô học 1 ĐHLT Thú y Ca 2 C Chủ nhật 7/01/2018 1 môn cung cấp đề
7 Tiếng la tinh ĐHLT Thú y Ca 2 S Thứ 7 13/01/2018 1 cương ôn tập khi đã
8 Mô học 2 ĐHLT Thú y Ca 1 C Thứ 7 13/01/2018 1 kết thúc học phần
9 Giải phẩu vật nuôi ĐHLT Thú y Ca 2 C Thứ 7 13/01/2018 1  
10 Sinh lý động vật ĐHLT Thú y Ca 2 S Chủ nhật 14/01/2018 1  
11 Giải phẩu bệnh ĐHLT Thú y Ca 1 C Chủ nhật 14/01/2018 1  
12 Miễn dịch học thú y ĐHLT Thú y Ca 2 C Chủ nhật 14/01/2018 1  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

    *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

 

 
 

 

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh