LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 13 NGÀNH KẾ TOÁN (LẦN 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 13 NGÀNH KẾ TOÁN (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Kế toán TC 1 CĐLT Kế toán Ca 1 tói Thứ 7 10/03/2018 1  
2 Toán kinh tế CĐLT Kế toán Ca 2 tói Thứ 7 10/03/2018 2  
3 Quản trị ĐC CĐLT Kế toán Ca 1 tói Chủ nhật 11/03/2018 1  
  Lệ phí thi lại: 30.000đ / 1 sv

Lưu ý:     * Sinh viên thi buổi tối ca 1 có mặt lúc 7 giờ  ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh