LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH KHÓA 13 NGÀNH KẾ TOÁN

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH KHÓA 13 NGÀNH KẾ TOÁN

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Toán cao cấp CĐLT Kế toán Ca 2 S Thứ 7 6/01/2018 1  
2 Nguyên lý CBCN Mác 1 CĐLT Kế toán Ca 2 C Thứ 7 6/01/2018 1 Yêu cầu:
3 Kế toán TC 1 CĐLT Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 7/01/2018 1 Giảng viên dạy các
4 Anh văn chuyên ngành CĐLT Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 7/01/2018 1 môn cung cấp đề
5 Toán kinh tế CĐLT Kế toán Ca 2 S Thứ 7 13/01/2018 1 cương ôn tập khi đã
6 Kế toán TC 2 CĐLT Kế toán Ca 2 C Thứ 7 13/01/2018 1 kết thúc học phần
7 Nguyên lý CBCN Mác 2 CĐLT Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 14/01/2018 1  
8 Quản trị ĐC CĐLT Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 14/01/2018 1  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh