LỊCH THI HỌC KỲ 2 CĐ LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 3 LIÊN THÔNG KẾ TOÁN SARA (LẦN 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 CĐ LÊN  ĐẠI HỌC KHÓA 3 LIÊN THÔNG KẾ TOÁN SARA (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Kế toán quản trị LT Kế toán Sara Ca 1 tối Thứ 7 10/03/2018 3  
2 Kế toán thuế LT Kế toán Sara Ca 2 tối Thứ 7 10/03/2018 3  
3 Kiểm toán BCTC LT Kế toán Sara Ca 1 tối Chủ nhật 11/03/2018 3  
  Lệ phí thi lại: 30.000 đ/1sv

Lưu ý:     * Sinh viên thi buổi tối ca 1 có mặt lúc 7 giờ  ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh