LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 4 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 4 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Pháp luật kinh tế K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 3 03/04/2018   Yêu cầu:
  Sinh học ĐC Thú y   Giảng viên dạy các
2 Lý thuyết XS và TK toán K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 6 06/04/2018   môn cung cấp đề
3 NLCB Mác Lê Nin 2 K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 3 10/04/2018   cương ôn tập khi đã
4 Lý thuyết thống kê K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 6 13/04/2018   kết thúc học phần
  Hóa hữu cơ Thú y    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề hoặc nộp về Phòng Thanh tra trước 2 tuần

Lưu ý:             * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

               
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh