LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Lý thuyết XS và TK toán K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 2 08/04/2019   Yêu cầu:
2 Pháp luật kinh tế K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 5 11/04/2019   Giảng viên dạy các
  Sinh học ĐC Thú y   môn cung cấp đề
3 Những NLMác II K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 3 16/04/2019   cương ôn tập khi đã
4 Lý thuyết thống kê K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 6 19/04/2019   kết thúc học phần
  Hóa hữu cơ Thú y    

Lưu ý:            * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

   *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh