LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Tiếng anh 2 K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 3 11/06/2019   Yêu cầu:
2 Nguyên lý kế toán K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 6 14/06/2019   Giảng viên dạy các
  Hóa phân tích Thú y   môn cung cấp đề
3 Lý thuyết tài chính TT K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 3 18/06/2019   cương ôn tập khi đã
  Động vật học Thú y   kết thúc học phần
4 Tiếng la tinh Thú y Ca 2 S Thứ 6 21/06/2019    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

Lưu ý:        * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh