LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 6

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 6

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Hóa hữu cơ  Thú y Ca 2 S Thứ 2 15/06/2020    
2 Lý thuyết XS và TK toán K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 1 C Thứ 6 19/06/2020    
3 Pháp luật kinh tế K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 C Thứ 2 22/06/2020    
  Sinh học đại cương  Thú y    
4 Kinh tế CT Mác - Lê Nin K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 1 C Thứ 5 25/06/2020   Yêu cầu:
5 Lý thuyết thống kê K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 C Thứ 2 29/06/2020   Giảng viên dạy các môn
  Hóa phân tích Thú y   cung cấp đề cương ôn tập
6 Tiếng anh 2 K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 1 C Thứ 5 02/07/2020    khi đã kết thúc học phần
7 Nguyên lý kế toán K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 C Thứ 2 06/07/2020    
  Động vật học Thú y    
8 Lý thuyết TCTT K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 C Thứ 5 09/07/2020    
  Tiếng Latinh Thú y    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

Lưu ý:           * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh