LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH THÚ Y (K4.02)

 THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH THÚ Y (K4.02)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Mô học 1 ĐH LT Thú Y Ca 1 S Thứ 7 22/9/2018 1  
2 Mô học 2 ĐH LT Thú Y Ca 2 S Thứ 7 22/9/2018 1  
3 Tiếng La Tinh ĐH LT Thú Y Ca  C Thứ 7 22/9/2018 1  
4 Giải phẫu vật nuôi ĐH LT Thú Y Ca 1 S Chủ nhật 23/9/2018 1 Yêu cầu:
5 Sinh lý động vật ĐH LT Thú Y Ca 2 S Chủ nhật 23/9/2018 1 Giảng viên dạy các
6 Miễn dịch học thú y ĐH LT Thú Y Ca C Chủ nhật 23/9/2018 1 môn cung cấp đề
7 Giải phẩu bệnh lý ĐH LT Thú Y Ca 1 S Thứ 7 3/11/2018 1 cương ôn tập khi đã
8 Vi sinh vật thú y ĐH LT Thú Y Ca 2 S Thứ 7 3/11/2018 1 kết thúc học phần
9 Độc chất học thú y ĐH LT Thú Y Ca  C Thứ 7 3/11/2018 1  
10 Chuẩn đoán bệnh thú y ĐH LT Thú Y Ca 1 S Chủ nhật 4/11/2018 1  
11 Dịch tễ học thú y ĐH LT Thú Y Ca 2 S Chủ nhật 4/11/2018 1  
12 Dược liệu học thú y ĐH LT Thú Y Ca C Chủ nhật 4/11/2018 1  
 
Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   
     *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  
 
 
 

 

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh