LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kế toán máy ĐH LT K5 Kế toán Học xong thi  
2 Tin học ƯD trong NN ĐH LT K5  KHCT Học xong thi  
3 Kế toán quản trị ĐH LT K5 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 02/06/2019 2  
4 Phân tích TCDN ĐH LT K5 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 02/06/2019 2  
5 Kiểm toán BCTC ĐH LT K5 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 02/06/2019 2  
6 Thực hành KTTC ĐH LT K5 Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 02/06/2019 2  
7 Kỹ thuật trồng nấm ĐH LT K5  KHCT Ca 1 S Chủ nhật 16/6/2019 0.5  
8 XD và QL dự án NN ĐH LT K5  KHCT Ca 2 S Chủ nhật 16/6/2019 0.5  
9 Cây rau ĐH LT K5  KHCT Ca 1 C Chủ nhật 16/6/2019 0.5 Yêu cầu:
10 Cây lương thực ĐH LT K5  KHCT Ca 2 C Chủ nhật 16/6/2019 0.5 Giảng viên dạy các môn
11 Cây ăn quả ĐH LT K5  KHCT Ca 1 S Thứ 7 29/6/2019 0.5 cung cấp đề cương ôn
12 Cây công nghiệp ĐH LT K5  KHCT Ca 2 S Thứ 7 29/6/2019 0.5  tập khi đã kết thúc hp
13 Côn trùng nông nghiệp ĐH LT K5  KHCT Ca 1 C Thứ 7 29/6/2019 0.5  
14 Kiểm dịch thực vật ĐH LT K5  KHCT Ca 2 C Thứ 7 29/6/2019 1  
  Quản trị TCDN ĐH LT K5  QTKD    
15 Nông lâm kết hợp ĐH LT K5  KHCT Ca 1 S Chủ nhật 30/6/2019 1  
  Quản lý dự án ĐT ĐH LT K5  QTKD    
16 Kinh tế lượng ĐH LT K5  QTKD Ca 2 S Chủ nhật 30/6/2019 1  
17 Thương mại điện tử ĐH LT K5  QTKD Ca 1 C Chủ nhật 30/6/2019 1  
18 Kế toán quản trị ĐH LT K5  QTKD Ca 2 C Chủ nhật 30/6/2019 1  

Lưu ý:           * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút 

              *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 

 

 

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh