LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Quản trị chiến lược ĐH LT K5 Quản trị Ca 1 S Chủ nhật 06/01/2019 1 Yêu cầu:
2 Quản trị Marketting ĐH LT K5 Quản trị Ca 2 S Chủ nhật 06/01/2019 1 Giảng viên dạy các
3 Anh văn chuyên ngành ĐH LT K5 Quản trị Ca 1 C Chủ nhật 06/01/2019 1 môn cung cấp đề
4 Kế toán TC 2 ĐH LT K5 Kế toán Ca 1 S Thứ 7 26/01/2019 2 cương ôn tập khi đã
5 Phân tích hoạt động KD ĐH LT K5 Kế toán Ca 2 S Thứ 7 26/01/2019 2 kết thúc học phần
6 Kế toán TC 3 ĐH LT K5 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 26/01/2019 2  
 
Lưu ý:          * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

                                      *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút                              

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh