LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 (K6.02)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 (K6.02)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kế toán máy ĐHLT K6 Kế toán Học xong thi   Yêu cầu:
2 Kế toán TC 2 ĐHLT K6 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 22/12/2019 1 Giảng viên dạy các
3 Thống kê DN ĐHLT K6 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 22/12/2019 1 môn cung cấp đề
4 Kế toán TC 3 ĐHLT K6 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 22/12/2019 1 cương ôn tập khi đã
5 Thực hành KTTC ĐHLT K6 Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 22/12/2019 1 kết thúc học phần

Lưu ý:              * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

               *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh