LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 NGÀNH LÂM NGHIỆP

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 NGÀNH LÂM NGHIỆP

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Quản lý lửa rừng LT K6 Lâm nghiệp Ca 1 S Chủ nhật 26/07/2020 0.5 Yêu cầu:
2 Bệnh cây lâm nghiệp LT K6 Lâm nghiệp Ca 2 S Chủ nhật 26/07/2020 0.5 Giảng viên dạy các
3 Giống cây rừng LT K6 Lâm nghiệp Ca 1 C Chủ nhật 26/07/2020 0.5 môn cung cấp đề
4 Trồng rừng LT K6 Lâm nghiệp Ca 2 C Chủ nhật 26/07/2020 0.5 cương ôn tập khi đã
5 Sản lượng rừng LT K6 Lâm nghiệp Ca  1 S Thứ 7 01/08/2020 0.5 kết thúc học phần

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

      *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh