LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA K3.04 NGÀNH KẾ TOÁN (LẦN 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA K3.04 NGÀNH KẾ TOÁN (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Thực hành kế toán TC ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 tối Thứ 7 25/8/2018 8  
2 Tài chính công ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 tối Chủ nhật 26/8/2018 3  
3 Kế toán công ĐHLT K3 Kế toán Ca 2 tối Chủ nhật 26/8/2018 3  
  Lệ phí thi lại: 70.000đ /1sv /1 môn

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi tối ca 1 có mặt lúc 19 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh