LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 4 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 4 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Giáo dục thể chất K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Học xong thi    
2 Công nghệ sinh học ĐC Thú y Ca 1 C Thứ 2 15/10/2018    
3 Toán kinh tế K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 C Thứ 6 19/10/2018   Yêu cầu:
  Tiếng Anh chuyên ngành Thú y   Giảng viên dạy các
4 Lịch sử HTKT K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 C Thứ 2 22/10/2018   môn cung cấp đề
  Vi sinh vật ĐC Thú y   cương ôn tập khi đã
5 Kinh tế vi mô Kế toán + QTKD Ca 1 C Thứ 6 26/10/2018   kết thúc học phần
  Kinh tế vi mô 1 Kinh tế    
  Mô học 1 Thú y    

Lưu ý:      * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút

*  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh