LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 5 (ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Công nghệ sinh học ĐC Thú y Ca 2 S Thứ 2 30/12/2019    
2 Quản trị học ĐC K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 6 03/01/2020    
  Tiếng anh chuyên ngành Thú y    
3 Kế toán TC 1 Kế toán  Ca 2 S Thứ 2 06/01/2020    
  Kinh tế lượng Kinh tế   Yêu cầu:
  Thương mại điện tử QTKD   Giảng viên dạy các
  Giải phẩu vật nuôi 2 Thú y   môn cung cấp đề
4 Kinh tế vi mô  K.toán + QTKD  Ca 2 S Thứ 4 08/01/2020   cương ôn tập khi đã
  Kinh tế quốc tế Kinh tế   kết thúc học phần
  Mô học 2 Thú y    
5 Tài chính doanh nghiệp 1 Kế toán + QTKD Ca 2 S Thứ 6 10/01/2020    
  Tài chính doanh nghiệp  Kinh tế    
  Hóa sinh động vật Thú y    

    Lưu ý:       * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút                                           

  *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ                                          

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh