LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 3 (LẦN 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CĐ LÊN  ĐẠI HỌC KHÓA 3  (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Kế toán công ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 S Thứ 7 10/03/2018 7  
  Quy hoạch cảnh quan ĐHLT K3 QLĐĐ 1  
2 Nghiệp vụ NHTM ĐHLT K3 Kế toán Ca 2 S Thứ 7 10/03/2018 13  
3 Kế toán thuế ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 10/03/2018 3  
4 Phân tích hoạt động KD ĐHLT K3 Kế toán Ca 2 C Thứ 7 10/03/2018 3  
5 Tài chính công ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 11/03/2018 6  
  Văn hóa doanh nghiệp ĐHLT K3 QTKD 1  
  Cây công nghiệp ĐHLT K3 KHCT 1  
6 Kế toán quản trị ĐHLT K3 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 11/03/2018 6  
  Kỹ năng quản trị ĐHLT K3 QTKD 1  
  Phương pháp thí nghiệm ĐHLT K3 KHCT 3  
7 Kiểm toán BCTC ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 11/03/2018 3  
  Hoa cây cảnh và TK cảnh quan ĐHLT K3 KHCT 1  
8 Bệnh cây nông nghiệp ĐHLT K3 KHCT Ca 2 C Chủ nhật 11/03/2018 1  
  Lịch thi lại: 30.000đ / 1sv

 

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

  *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ   

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh