LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 3 NGÀNH KẾ TOÁN, QLĐĐ

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 3 NGÀNH KẾ TOÁN, QLĐĐ

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kế toán công ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 S Thứ 7 06/01/2018 7  
  Cây trồng đại cương ĐHLT K3 QLĐĐ    
2 Nghiệp vụ NHTM ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 06/01/2018 7 Yêu cầu:
  Thuế bất động sản ĐHLT K3 QLĐĐ   Giảng viên dạy các
3 Kế toán thuế ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 07/01/2018 7 môn cung cấp đề
  Quy hoạch cảnh quan ĐHLT K3 QLĐĐ   cương ôn tập khi đã
4 Phân tích hoạt động KD ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 07/01/2018 7 kết thúc học phần
  Quy hoạch ĐT và điểm DC ĐHLT K3 QLĐĐ    
5 Tài chính công ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 S Thứ 7 13/01/2018 7 KT: 6 phòng
  Hệ thống định vị TC ĐHLT K3 QLĐĐ   QLĐĐ: 1 phòng
6 Kế toán quản trị ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 13/01/2018 7  
  Đánh giá tác động MT ĐHLT K3 QLĐĐ    
7 Kiểm toán BCTC ĐHLT K3 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 14/01/2018 6  
  XD đồ án QH sử dụng đất ĐHLT K3 QLĐĐ    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  
  Thực tập tốt nghiệp  LT Kế toán, QLĐĐ Thời gian 8 tuần từ 14/01/2018 đến 25/03/2018
   Khoa Kế toán phân tích, Nông lâm Ngư lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
          Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 30/12/2017 tại phòng tài chính kế toán

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

           *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh