LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 3 NGÀNH QTKD, KHCT

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 3 NGÀNH QTKD, KHCT

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Tin học ƯD trong NN ĐHLT K3 KHCT Học xong thi    
2 Văn hóa doanh nghiệp ĐHLT K3 QTKD Ca 1 S Thứ 7 27/01/2018 1  
  Quản lý dịch hại TH ĐHLT K3 KHCT    
3 Quản trị sản xuât ĐHLT K3 QTKD Ca 1 C Thứ 7 27/01/2018 1  
  Cây ăn quả ĐHLT K3 KHCT    
4 Quản trị Marketing ĐHLT K3 QTKD Ca 1 S Chủ nhật 28/01/2018 1  
  Cây công nghiệp ĐHLT K3 KHCT   Yêu cầu:
5 Kỹ năng quản trị ĐHLT K3 QTKD Ca 1 C Chủ nhật 28/01/2018 1 Giảng viên dạy các
  Phương pháp thí nghiệm ĐHLT K3 KHCT   môn cung cấp đề
6 Quản lý dự án ĐT ĐHLT K3 QTKD Ca 1 S Thứ 7 03/02/2018 1 cương ôn tập khi đã
  Kiểm dịch thực vật ĐHLT K3 KHCT   kết thúc học phần
7 Kinh tế lượng ĐHLT K3 QTKD Ca 1 C Thứ 7 03/02/2018 1  
  Nông lâm kết hợp ĐHLT K3 KHCT    
8 Hệ thống thông tin QL ĐHLT K3 QTKD Ca 1 S Chủ nhật 04/02/2018 1  
  Hoa cây cảnh và TK cảnh quan ĐHLT K3 KHCT    
9 Kế toán quản trị ĐHLT K3 QTKD Ca 2 S Chủ nhật 04/02/2018 1  
  Bệnh cây nông nghiệp ĐHLT K3 KHCT    
10 Quản trị tài chính DN ĐHLT K3 QTKD Ca 1 C Chủ nhật 04/02/2018 1  
  Thực tập tốt nghiệp  ĐHLT QTKD Thời gian 8 tuần từ 4/02/2018 đến 15/4/2018
  Thực tập tốt nghiệp   KHCT Thời gian 8 tuần từ 18/03/2018 đến 13/5/2018
   Khoa Quản trị kinh doanh + Khoa Nông lâm ngư lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
          Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 15/1/2018 tại phòng tài chính kế toán

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

    *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút 

 

 

               
                           
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh