Lịch thi học kỳ 4 Đại học khóa 2 (Lần 2 -Đợt 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (LẦN 2 - ĐỢT 2) 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Pháp luật kinh tế Kế toán Ca 1 S  Thứ 7 26/8/2017 24
  Văn hóa doanh nghiệp Kinh tế 2
  Quản trị kinh doanh QTKD 1
  Bản đồ học Đất đai 14
  Sinh lý động vật 2 Thú y 4
2 Thuế nhà nước Kế toán + Kinh tế + QTKD Ca 2 S Thứ 7 26/8/2017 88
  Quản lý MT Đất đai 1
  Vi sinh vật thú y 1 Thú y 6
3 Kế toán TC 1 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 26/8/2017 139
  Kinh tế vi mô 2 Kinh tế 3
  Quản lý HC về đất đai Đất đai 5
  Dinh dưỡng ĐV và thức ăn Thú y 5
  Tin học đại cương Quản trị        2
4 Giáo dục thể chất 2 Kế toán + Kinh tế + QTKD + Đất đai + Thú y Ca 2 C Thứ 7 26/8/2017 8
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra ),   Lệ phí thi lại: 30.000đ/sv/1 môn

Lưu ý:              * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

  *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh