LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Hệ thống thông tin địa lý Đất đai Học xong thi    
2 Thuế nhà nước K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 3 03/04/2018    
  Bản đồ học Đất đai    
  Giải phẩu vật nuôi 2 Thú y    
3 Pháp luật ĐC K.toán  Ca 2 S Thứ 6 06/04/2018    
  Kinh tế vĩ mô 1 Kinh tế   Yêu cầu:
  Kinh tế vĩ mô QTKD   Giảng viên dạy các
  Quản lý HC về đất đai Đất đai   môn cung cấp đề
  Sinh lý động vật 1 Thú y   cương ôn tập khi đã
4 Nguyên lý kế toán K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 3 10/04/2018   kết thúc học phần
  Trắc địa 2 Đất đai    
  Dinh dưỡng ĐV và TACN Thú y    
5 Tài chính doanh nghiệp 1 Kế toán Ca 2 S Thứ 6 13/04/2018    
  Thống kê DN QTKD    
  Vi sinh vật thú y 1 Thú y    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề hoặc nộp về Phòng Thanh tra trước 2 tuần

Lưu ý:         * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

*  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

 
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh