LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 4

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 4

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 1 S Thứ 6 31/05/2019    
2 Thị trường chứng khoán Kế toán  Ca 1 S Thứ 3  4/06/2019    
  Kinh tế vĩ mô I Kinh tế    
  Kinh tế vĩ mô QTKD    
  Bệnh lý học thú y 1 Thú y    
3 Văn hóa doanh nghiệp  K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 S Thứ 6 7/06/2019    
  Bệnh lý học thú y 2 Thú y   Yêu cầu:
4 Kinh tế phát triển K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 S Thứ 3 11/06/2019   Giảng viên dạy các
  Sinh lý động vật 1 Thú y   môn cung cấp đề
5 Marketting căn bản Kế toán + QTKD Ca 1 S Thứ 6 14/06/2019   cương ôn tập khi đã
  Kinh tế vi mô II Kinh tế   kết thúc học phần
  Sinh lý động vật 2 Thú y    
6 Kế toán TC 2 Kế toán Ca 1 S Thứ 3 18/06/2019    
  Tiếng anh chuyên ngành Kinh tế + QTKD    
  Miễn dịch học TY Thú y    
7 Tài chính DN 2 Kế toán Ca 1 S Thứ 6 21/06/2019    
  Dược lý học TY Thú y    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

Lưu ý:         * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

   *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

 

 

 

 
 
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh