LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 4 (LẦN 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 4 (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv  
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 1 S Thứ 6 23/08/2019 18  
2 Văn hóa doanh nghiệp  K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 6 23/08/2019 7  
  Bệnh lý học thú y 2 Thú y 13  
3 Kinh tế phát triển K.toán + K.tế + QTKD  Ca 1 C Thứ 6 23/08/2019 17  
  Sinh lý động vật 1 Thú y 6  
4 Thị trường chứng khoán Kế toán  Ca 2 C Thứ 6 23/08/2019 5  
  Kinh tế vĩ mô QTKD 3  
  Bệnh lý học thú y 1 Thú y 4  
5 Marketting căn bản Kế toán + QTKD Ca 1 S Thứ 7 24/08/2019 13  
  Sinh lý động vật 2 Thú y 3  
6 Kế toán TC 2 Kế toán Ca 2 S Thứ 7 24/08/2019 28  
  Tiếng anh chuyên ngành  QTKD 3  
  Miễn dịch học TY Thú y 16  
7 Tài chính DN 2 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 24/08/2019 25  
  Dược lý học TY Thú y 5  
  Giáo dục QP 1 Kế toán + Thú y 4  
8 Giáo dục QP 2 K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 C Thứ 7 24/08/2019 12  
9 Giáo dục QP 3 K.toán +  QTKD + Thú y Thực hành 28  
10 Giáo dục QP 4  QTKD Tiểu luận 1  
  Lệ phí thi lại: 50.000đ / 1sv / 1 môn

Lưu ý:          * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút  

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh