LỊCH THI HỌC KỲ 4 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5 NGÀNH KẾ TOÁN + LÂM NGHIỆP

LỊCH THI HỌC KỲ 4 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5 NGÀNH KẾ TOÁN + LÂM NGHIỆP

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Đường lối ĐCSVN LT K5 Kế toán + Lâm nghiệp Ca 1 S Chủ nhật 03/11/2019 2  
2 Kinh tế vĩ mô LT K5 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 03/11/2019 1  
3 Tài chính công LT K5 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 03/11/2019 1 Yêu cầu:
4 Phân tích hoạt động LT K5 Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 03/11/2019 1 Giảng viên dạy các
5 Kế toán quản trị LT K5 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 08/12/2019 1 môn cung cấp đề
6 Thực hành kế toán TC LT K5 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 08/12/2019 1 cương ôn tập khi đã
7 Anh văn chuyên ngành LT K5 Lâm nghiệp Ca 1 S Thứ 7 16/11/2019 1 kết thúc học phần
8 Đa dạng sinh học LT K5 Lâm nghiệp Ca 2 S Thứ 7 16/11/2019 1  
9 Trồng rừng LT K5 Lâm nghiệp Ca 1 C Thứ 7 16/11/2019 1  
10 Giống cây rừng LT K5 Lâm nghiệp Ca 2 C Thứ 7 16/11/2019 1

 

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

      *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh