LỊCH THI HỌC KỲ 4 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH NGÀNH QLĐĐ KHÓA 5

LỊCH THI HỌC KỲ 4 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH NGÀNH QLĐĐ KHÓA 5

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Thực hành trắc địa LT K5 QL Đất Đai Học xong thi    
2 Hệ thống thông tin địa lý LT K5 QL Đất Đai Học xong thi   Yêu cầu:
3 Quy hoạch ĐT và điểm DC LT K5 QL Đất Đai Ca 1 C Thứ 7 04/01/2020 1 Giảng viên dạy các
4 Bản đồ địa chính LT K5 QL Đất Đai Ca 2 C Thứ 7 04/01/2020 1 môn cung cấp đề
5 Quy hoạch PTNT LT K5 QL Đất Đai Ca 1 S Chủ nhật 05/01/2020 1 cương ôn tập khi đã
6 Đăng ký thống kê ĐĐ LT K5 QL Đất Đai Ca 2 S Chủ nhật 05/01/2020 1 kết thúc học phần
7 Định giá đất LT K5 QL Đất Đai Ca 1 C Chủ nhật 05/01/2020 1  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

      *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh