LỊCH THI HỌC KỲ 5 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5 NGÀNH KẾ TOÁN +QLĐĐ

LỊCH THI HỌC KỲ 5 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5 NGÀNH KẾ TOÁN +QLĐĐ

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kế toán máy LT K5 Kế toán  Học xong thi    
2 Thanh tra đất đai LT K5 QLĐĐ Ca 1 S Thứ 7 04/07/2020 1 Yêu cầu:
3 BT, hỗ trợ, tái ĐC LT K5 QLĐĐ Ca 2 S Thứ 7 04/07/2020 1 Giảng viên dạy các
4 Thị trường bất ĐS LT K5 QLĐĐ Ca 1 C Thứ 7 04/07/2020 1 môn cung cấp đề
5 Tư tưởng HCM LT K5 QLĐĐ Ca 2 C Thứ 7 04/07/2020 1 cương ôn tập khi đã
6 Kế toán công LT K5 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 05/07/2020 1 kết thúc học phần
7 Kiểm toán BCTC LT K5 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 05/07/2020 1  
  Thực tập tốt nghiệp  ĐHLT Kế toán K5 Thời gian 12 tuần từ 5/7/2020 đến 27/09/2020
   Khoa Kế toán lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
      Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền tr­ước ngày 30/6/2020 tại phòng tài chính kế toán

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

       *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh