LỊCH THI HỌC KỲ 6 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (ĐỢT 1)

LỊCH THI HỌC KỲ 6 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (ĐỢT 1)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Hệ thống thông tin đất Đất đai Học xong thi    
2 Thực hành trắc địa Đất đai Học xong thi    
3 Tiếng Anh CN kế toán Kế toán Ca 1 S Thứ 3 03/04/2018    
  Kinh tế nguồn nhân lực Kinh tế     
  Quản trị chiến lược QTKD   Yêu cầu:
  Thị trường BĐS Đất đai   Giảng viên dạy các
4 Thị trường chứng khoán Kế toán + Kinh tế Ca 1 S Thứ 6 06/04/2018   môn cung cấp đề
  Văn hóa doanh nghiệp QTKD   cương ôn tập khi đã
  Thanh tra đất đai Đất đai   kết thúc học phần
5 Phân tích tài chính DN Kế toán Ca 1 S Thứ  3 10/04/2018    
  Kinh tế phát triển Kinh tế + QTKD    
6 Kế toán thuế Kế toán Ca 1 S Thứ 6 13/04/2018    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề hoặc nộp về Phòng Thanh tra trước 2 tuần

Lưu ý:           * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

  *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  
 

 

 

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh