LỊCH THI HỌC KỲ 6 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 6 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Kế toán máy Kế toán Học xong thi    
2 Tin học ƯD đo vẽ BĐ Đất đai Học xong thi    
3 Dược liệu thú y Thú y Ca 1 S Thứ 6 31/05/2019    
4 Độc chất học thú y Thú y Ca 1 S Thứ 3  4/06/2019    
5 Ký sinh trùng thú y 1 Thú y Ca 1 S Thứ 6 7/06/2019    
6 Kinh tế phát triển Kinh tế + QTKD Ca 1 S Thứ 3 11/06/2019   Yêu cầu:
  Bồi thường hỗ trợ tái ĐC Đất đai   Giảng viên dạy các
  Sinh sản gia súc 1 Thú y   môn cung cấp đề
7 Thực hành KTTC Kế toán Ca 1 S Thứ 6 14/06/2019   cương ôn tập khi đã
  Kinh tế nguồn nhân lực Kinh tế   kết thúc học phần
  Phân tích HĐKD QTKD    
  Thanh tra đất đai Đất đai    
  Dịch tể học thú y Thú y    
8 Phương pháp NC kinh tế Kinh tế Ca 1 S Thứ 3 18/06/2019    
  Văn hóa doanh nghiệp Thú y    
 

Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

Lưu ý:            * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

    *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

 
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh